UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI AKCJI PROMOCYJNEJ HIVE & WARSZAWSKA KARTA MIEJSKA/URBANCARD

Niniejsze Umowa z Użytkownikiem i Warunki Świadczenia Usługi oraz Polityka Prywatności Danych Osobowych (dalej określane w skrócie jako “Warunki Świadczenia Usługi”) hive (własność mytaxi Polska Sp. z o.o.) mają na celu regulowanie korzystania z tej platformy (zwanej dalej “Użytkownikiem”), podczas akcji promocyjnej “Masz kartę miejską?”, biorąc pod uwagę, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał i zaakceptował zasady zawarte w tym dokumencie, jeśli dołącza do akcji promocyjnej na tej platformie (zwanej dalej Platformą, Stroną lub Stroną Internetową). W przypadku Umowy z użytkownikiem i warunków świadczenia usługi, możesz uzyskać dostęp tutaj.

Spis treści:

1. INFORMACJE

2. DANE OSOBOWE I BEZPIECZEŃSTWO

1. INFORMACJE

Akcja promocyjna trwa od 1 czerwiec do 30 czerwca 2019 roku. Platforma ma na celu umożliwienie Użytkownikowi dołączenia do akcji promocyjnej “Masz kartę miejską?”. Akcja oferuje 20 darmowych minut każdego miesiąca użytkownikom Warszawskiej Karty Miejskiej/UrbanCard, na początku każdego miesiąca, aż do grudnia 2019 roku włącznie. Te 20 minut jest przeliczane na 27 kredytów, które reprezentują koszt odblokowania wynoszący 7 kredytów, plus jeden kredyt za każdą minutę użytkowania. Potwierdzenie dołączenia do akcji może trwać do 4 dni roboczych. Niniejsze Warunki Świadczenia Usługi określają warunki przystąpienia do akcji “Masz kartę miejską?”.

1.1 Akceptacja warunków świadczenia usługi. Udział w akcji promocyjnej wymaga akceptacji niniejszych Warunków Świadczenia Usługi.

2. DANE OSOBOWE I BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownik podając swoje Dane Osobowe, wypełniając formularz gromadzenia danych w celu dołączenia do wyżej określonej akcji, wyraźnie rozumie i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach opisanych w naszej Polityce Prywatności, potwierdzając, że podane dane osobowe są dokładne i aktualne. Dane oznaczone * są obowiązkowe, bez których Użytkownik nie będzie mógł zarejestrować się na Platformie. Hive może wykorzystywać zebrane dane do wysyłania informacji związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez hive, a mianowicie innych kampanii lub promocji uważanych za interesujące dla Użytkowników oraz w celach marketingowych, w przypadku, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Przesłane dane osobowe będą przechowywane w zautomatyzowanym pliku danych, którego utrzymanie leży w gestii hive, który będzie obsługiwał takie dane wyłącznie w celu analizy i zarządzania kampanią określoną powyżej. Hive będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującym polskim ustawodawstwem i nie będzie ich ujawniać, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w przypadkach opisanych w następnym akapicie.

Podane dane osobowe nie będą przekazywane żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem Warszawskiej Karty Miejskiej, UrbanCard i zewnętrznego centrum obsługi klienta, w celu monitorowania weryfikacji tożsamości użytkownika. Dane będą przechowywane na serwerze strony trzeciej, podwykonawcą hive, który nie będzie przetwarzał danych bez pisemnych instrukcji od hive.

Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownik jest informowany, że w przypadku gromadzenia danych osobowych w otwartych sieciach (np. Internet), dane krążące w Internecie krążą bez zabezpieczenia, co grozi ich ujawnieniem i używaniem przez nieupoważnione osoby trzecie. Informujemy, że przekazywanie haseł, poufnych kodów, nazw użytkowników i wszelkich poufnych informacji za pośrednictwem otwartych sieci odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.


Ponadto zaleca się, aby Użytkownik miał prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, które go dotyczą, a jeśli chce skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z hive, podmiotem odpowiedzialnym za bazę danych, na piśmie na adres siedziby firmy lub za pośrednictwem adresu e-mail: poland@ridehive.com, z identyfikacją Użytkownika. mytaxi Polska Sp. z o.o. ma siedzibę na ul. Młynarskiej 42, 01-205 Warszawa.