UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI AKCJI PROMOCYJNEJ HIVE & WARSZAWSKA KARTA MIEJSKA/URBANCARD

Niniejsze Umowa z Użytkownikiem i Warunki Świadczenia Usługi oraz Polityka Prywatności Danych Osobowych (dalej określane w skrócie jako “Warunki Świadczenia Usługi”) hive (własność mytaxi Polska Sp. z o.o.) mają na celu regulowanie korzystania z tej platformy (zwanej dalej “Użytkownikiem”), podczas akcji promocyjnej “Masz kartę miejską?”, biorąc pod uwagę, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał i zaakceptował zasady zawarte w tym dokumencie, jeśli dołącza do akcji promocyjnej na tej platformie (zwanej dalej Platformą, Stroną lub Stroną Internetową). W przypadku Umowy z użytkownikiem i warunków świadczenia usługi, możesz uzyskać dostęp tutaj.

Spis treści:

1. INFORMACJE

2. DANE OSOBOWE I BEZPIECZEŃSTWO

1. INFORMACJE

Akcja promocyjna trwa od 29 maja do 29 czerwca 2019 roku. Platforma ma na celu umożliwienie Użytkownikowi dołączenia do akcji promocyjnej “Masz kartę miejską?”. Akcja oferuje 20 darmowych minut każdego miesiąca użytkownikom Warszawskiej Karty Miejskiej/UrbanCard, na początku każdego miesiąca, aż do grudnia 2019 roku włącznie. Te 20 minut jest przeliczane na 27 kredytów, które reprezentują koszt odblokowania wynoszący 7 kredytów, plus jeden kredyt za każdą minutę użytkowania. Potwierdzenie dołączenia do akcji może trwać do 4 dni roboczych. Niniejsze Warunki Świadczenia Usługi określają warunki przystąpienia do akcji “Masz kartę miejską?”.

1.1 Akceptacja warunków świadczenia usługi. Udział w akcji promocyjnej wymaga akceptacji niniejszych Warunków Świadczenia Usługi.

2. DANE OSOBOWE I BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownik podając swoje Dane Osobowe, wypełniając formularz gromadzenia danych w celu dołączenia do wyżej określonej akcji, wyraźnie rozumie i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach opisanych w naszej Polityce Prywatności, potwierdzając, że podane dane osobowe są dokładne i aktualne. Dane oznaczone * są obowiązkowe, bez których Użytkownik nie będzie mógł zarejestrować się na Platformie. Hive może wykorzystywać zebrane dane do wysyłania informacji związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez hive, a mianowicie innych kampanii lub promocji uważanych za interesujące dla Użytkowników oraz w celach marketingowych, w przypadku, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Przesłane dane osobowe będą przechowywane w zautomatyzowanym pliku danych, którego utrzymanie leży w gestii hive, który będzie obsługiwał takie dane wyłącznie w celu analizy i zarządzania kampanią określoną powyżej. Hive będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującym polskim ustawodawstwem i nie będzie ich ujawniać, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w przypadkach opisanych w następnym akapicie.

Podane dane osobowe nie będą przekazywane żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem Warszawskiej Karty Miejskiej, UrbanCard i zewnętrznego centrum obsługi klienta, w celu monitorowania weryfikacji tożsamości użytkownika. Dane będą przechowywane na serwerze strony trzeciej, podwykonawcą hive, który nie będzie przetwarzał danych bez pisemnych instrukcji od hive.

Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownik jest informowany, że w przypadku gromadzenia danych osobowych w otwartych sieciach (np. Internet), dane krążące w Internecie krążą bez zabezpieczenia, co grozi ich ujawnieniem i używaniem przez nieupoważnione osoby trzecie. Informujemy, że przekazywanie haseł, poufnych kodów, nazw użytkowników i wszelkich poufnych informacji za pośrednictwem otwartych sieci odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.


Ponadto zaleca się, aby Użytkownik miał prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, które go dotyczą, a jeśli chce skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z hive, podmiotem odpowiedzialnym za bazę danych, na piśmie na adres siedziby firmy lub za pośrednictwem adresu e-mail: poland@ridehive.com, z identyfikacją Użytkownika. mytaxi Polska Sp. z o.o. ma siedzibę na ul. Młynarskiej 42, 01-205 Warszawa.