ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ HIVEΗμερομηνία θέσης σε ισχύ: 28 Φεβρουαρίου 2019

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28 Φεβρουαρίου 2019


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


Το HIVE είναι μια λύση αστικής κινητικότητας που επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν, να ενεργοποιούν και να λειτουργούν ηλεκτρικά σκούτερ σε προκαθορισμένες περιοχές («Υπηρεσίες»).

Η Taxibeat Ltd λειτουργεί τις υπηρεσίες της Hive στην Αθήνα, με έδρα την οδό Σίνα 11, 10680, Αθήνα, και ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας  των δεδομένων (εφεξής «Εμείς» ή «HIVE»).ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Εμείς στο HIVE δεσμευόμαστε υπέρ της διαφάνειας της επεξεργασίας των δεδομένων σας και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Επομένως, αυτή η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας περιγράφει ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς, για ποιους σκοπούς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, πώς τα επεξεργαζόμαστε, πότε μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε σε τρίτους, πόσο καιρό τα διατηρούμε, καθώς και τρόπους για να τα διαχειρίζεστε και να ασκείτε τα δικαιώματα που σας δίνει ο νόμος σε σχέση με αυτά.


Ως «Προσωπικό Δεδομένο», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, ορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί («Προσωπικά Δεδομένα», «Δεδομένα» ή «Πληροφορίες»), όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ("ΓΚΠΔ").


Για τους σκοπούς του άρθρου 4(7) του ΓΚΠΔ, το HIVE είναι «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των προσωπικών δεδομένων, που μοιράζεστε μαζί μας.


Αυτή η Πολιτική ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όταν:

 • Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέσω της εφαρμογής “HIVE”;

 • Λαμβάνετε και προβάλλετε τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύουμε ή διανέμουμε;

 • Χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, διαδραστικές λειτουργίες και επικοινωνίες που παρέχονται, λειτουργούν ή διατίθενται από το HIVE ή τις εταιρείες που σχετίζονται με εμάς.


Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε τρίτους. Εάν επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτων, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η Πολιτική δεν θα ισχύει. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων τρίτων μερών ή για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών.


Αυτή η πολιτική απορρήτου περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Πληροφορίες που συλλέγει το HIVE.

 • Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Σε ποιον μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας.

 • Πώς προστατεύει το HIVE τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας.

 • Επιλογές που έχετε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Συνδεδεμένες υπηρεσίες τρίτων μερών.

 • Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.

 • Πληροφορίες επικοινωνίας με το HIVE.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ HIVE


Συλλέγουμε διαφορετικά είδη πληροφοριών από εσάς όταν χρησιμοποιείτε ή αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας ή με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας.


Α. Πληροφορίες που μας παρέχετε


Παρακάτω παρατίθενται οι πιο συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικά σας δεδομένα:

 • Όταν καταχωρίζετε και δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπό μας.

 • Όταν διαχειρίζεστε το λογαριασμό σας.

 • Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, τις Υπηρεσίες ή τις λειτουργικότητές μας.

 • Όταν υποβάλετε πληροφορίες πληρωμής κατά την ενοικίαση οχήματος.

 • Όταν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή άλλες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κειμένου ή άμεσου μηνύματος από εμάς.

 • Όταν παρέχετε πληροφορίες για το προφίλ χρήστη σας.

 • Όταν αιτείστε υποστήριξη ή άλλη βοήθεια από εμάς.

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail ή με άλλα μέσα για οποιονδήποτε λόγο.

 • Όταν παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προφίλ ή ομάδας, αφήνοντας σχόλια, δημοσιεύοντας περιεχόμενο, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μήνυμα σε άλλο χρήστη ή συμμετέχοντας σε οποιεσδήποτε διαδικτυακές εφαρμογές σχετικές με τις Υπηρεσίες.

 • Όταν συμμετέχετε σε προωθητικές προσφορές και άλλες δραστηριότητες σχετικές με τις Υπηρεσίες μας.


Τα είδη πληροφοριών, που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, περιλαμβάνουν: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμ πιστωτικής κάρτας, αριθμό φορολογικού μητρώου για την έκδοση τιμολογίου, στοιχεία χρέωσης και επικοινωνίας και πληροφορίες τοποθεσίας.


Επίσης, αν μας τα παρέχετε, συλλέγουμε ορισμένα δημογραφικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του ταχυδρομικού κώδικα που συνάγεται από τη διεύθυνση διαδικτυακού σας πρωτοκόλλου (IP address).


Μπορούμε από καιρό σε καιρό να διεξάγουμε μια ενέργεια σύστασης σε τρίτους, για να ενημερώσουμε για τις Υπηρεσίες μας άτομα, που γνωρίζετε. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, για να ενημερώσετε κάποιον για τις Υπηρεσίες μας, θα σας παρέχουμε ένα πρότυπο μήνυμα και έναν κωδικό σύστασης, για να το στείλετε στο προς σύσταση υποκείμενο. Δεν θα συλλέξουμε τις πληροφορίες σύστασης εκτός εάν ο τρίτος εγγραφεί για να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες με τον κωδικό παραπομπής.


Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συλλέγουμε αυτομάτως κάποια δεδομένα. Για παράδειγμα συλλέγουμε:

 • Πληροφορίες Συσκευής σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή κινητού ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Στις εν λόγω πληροφορίες μπορεί να συγκαταλέγονται η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP address), πληροφορίες τοποθεσίας,  αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί συσκευής, τύποι και όνομα και γλώσσα φυλλομετρητή, λειτουργικό σύστημα και άλλες πληροφορίες συναλλαγής;

 • Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών GPS και την κατάσταση των GPS chips;

 • Πληροφορίες συσκευής σχετικά με το όχημα HIVE, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων χρόνου (time stamps) και της κατάστασης της μπαταρίας;

 • Πρόσθετα δεδομένα κίνησης και αρχεία καταγραφής, όπως ώρα και ημερομηνία σύνδεσης, αναφορές σφαλμάτων λογισμικού, αναγνωριστικός αριθμός σύνδεσης, διάρκεια χρήσης, σελίδα μέσω της οποία οδηγηθήκατε στον ή εξήλθατε από τον ιστότοπό μας;

 • Άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάςΓ. Πληροφορίες Τοποθεσίας


H HIVE μπορεί να προσφέρει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την καλύτερη χρήση των Υπηρεσιών της, όπως ο εντοπισμός διαθέσιμων οχημάτων μέσω διαδικτύου, βάσει εν μέρει ή αποκλειστικά βάσει της τοποθεσίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ζητηθεί να συγκατατεθείτε στη λήψη της τοποθεσίας σας, επιλέγοντας στη σχετική οθόνη της HIVE εφαρμογής. Αν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών μας με εντοπισμό της θέσης σας, ενδέχεται να συλλέγουμε τις πληροφορίες θέσης σας βάσει των πληροφοριών που παρέχετε εσείς ή η συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένου, αν υπάρχουν, του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού γεωγραφικής θέσης σας (GPS), της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP address) και της κεραίας τηλεπικοινωνιών.

Αν δε συγκαταθείτε στην επιλογή παροχής των υπηρεσιών μας με εντοπισμό της θέσης σας, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζουμε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπορικής προώθησής βάσει της τοποθεσίας σας, διενεργείται μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, εκτός και αν επιτρέπεται βάσει νόμου.


Δ. Πληροφορίες από άλλες πηγές


Ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη και ιστοτόπους τρίτων μερών (πχ. Facebook, Twitter κλπ), σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι πολιτικές και όροι χρήσης των ιστοτόπων αυτών. Ωστόσο, η HIVE δε διαθέτει προσωπικά σας δεδομένα σε διαφημιστικές εταιρείες ή άλλα τρίτα μέρη χωρίς ρητή συγκατάθεσή σας (όταν η συγκατάθεση είναι απαραίτητη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας)

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας ή τις μεταξύ μας συναλλαγές, να σας παρέχουμε τις πληροφορίες ή συναλλαγές που ζητήσατε, να σας ενημερώσουμε για άλλες εκδηλώσεις, προσφορές, προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να διευκολύνουμε τη χρήση, διαχείριση και λειτουργία των παρεχόμενων Υπηρεσιών και εν γένει για την ικανοποίηση του σκοπού για τον οποίο παρασχέθηκαν.


Για παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Να σας στείλουμε email με το οποίο σας καλωσορίζουμε ως νέο πελάτη μας και να επικοινωνήσουμε με εσάς σχετικά με θέματα που ανακύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών μας

 • Να ενεργοποιήσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών μας

 • Να παρακολουθούμε τη χρήση των οχημάτων HIVE

 • Να «ανεβάσουμε» το διαδικτυακό περιεχόμενο που ζητήσατε

 • Να επιτρέψουμε την επικαιροποίηση, τροποποίηση και διαχείριση του περιεχομένου αυτού

 • Να επικοινωνήσουμε με εσάς σχετικά με το λογαριασμό ή τη μεταξύ μας συναλλαγή (συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας) και να σας στείλουμε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις βελτιώσεις των Υπηρεσιών

 • Να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στις εταιρικές πολιτικές μας

 • Να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο και την εμπειρία σας από τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης αναφορών, υποβολής προτάσεων και λήψης αξιολογήσεων βάσει των προτιμήσεών σας

 • Να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα μετατρέψουμε σε συγκεντρωτικές πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του προσώπου ή της συσκευής σας και τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για οποιοδήποτε σκοπό

 • Να βελτιώνουμε τα προϊόντα, υπηρεσίες και λειτουργίες μας

 • Να προβαίνουμε σε αυτόματη αναβάθμιση των Υπηρεσιών μας

 • Να ανιχνεύουμε, ερευνούμε και αποτρέπουμε δραστηριότητες που αντιβαίνουν στις πολιτικές μας ή στο νόμο

 • Για σκοπούς στατιστικής και δημογραφικής ανάλυσης και ανάλυσης αγοράς σχετικά με τους χρήστες των υπηρεσιών


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων σας όπως εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι οι εξής:

 • Όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας όπως καθορίζεται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα – Άρθρο 6 (1) (α) ΓΚΠΔ

 • Όταν χρησιμοποιούμε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας βάσει σύμβασης μαζί σας (για παράδειγμα, τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών) - ΄Αρθ. 6 (1) (β) ΓΚΠΔ

 • Όταν χρησιμοποιούμε πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή μας με το νόμο - ΄Αρθ. 6 (1) (γ) ΓΚΠΔ

 • Όταν χρησιμοποιούμε πληροφορίες απαραίτητες για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας ή των εννόμων συμφερόντων τρίτων (για παράδειγμα, για να παρέχουμε ασφάλεια στους ιστοτόπους μας, στα προϊόντα, το λογισμικό, στις εφαρμογές, για να χειριζόμαστε την επιχείρηση και τις υπηρεσίες, για να εξασφαλίζουμε ασφαλή περιβάλλοντα στο προσωπικό και τους επισκέπτες μας; για να πραγματοποιούμε και να λαμβάνουμε πληρωμές; να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις και να υπερασπιζόμαστε τα έννομα δικαιώματά μας;  να αποτρέπουμε περιστατικά απάτης και να γνωρίζουμε τον πελάτη (KYC) στον οποίο παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας – Άρθ. 6 (1) (στ) ΓΚΠΔ


ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ  ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και να  γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας με συνδεδεμένους και μη οργανισμούς ως ακολούθως:

Screenshot 2019-03-12 at 15.44.56.png

Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με την αναδιοργάνωση, την επανεγκατάσταση, την απόκτηση, τη χρηματοδότηση του χρέους, τη συγχώνευση, την πώληση μέρους των σχετικών περιουσιακών στοιχείων ή της επιχείρησης ή κάθε άλλης σχετική συναλλαγής της HIVE, όπως και σε περίπτωση αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης κατά την οποία τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη ως ενεργητικό της επιχείρησης.

Εάν εμπλακούμε στην υπεράσπιση μιας νομικής αξίωσης, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς και την αξίωση σε τρίτους ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τις σχετικές νομικές διαδικασίες.

Τέλος, από καιρό σε καιρό μπορεί να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτική/ανώνυμη πληροφορία για ένα πλήθος ή για σκοπούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ανάλυση της χρήσης των Υπηρεσιών και των ενδιαφερόντων και της συμπεριφοράς σας. Η κοινοποίηση τέτοιων δεδομένων είναι απεριόριστη.


ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ΗΙVE ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Η ΗΙVE έχει υλοποιήσει λογικά και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ένα επίπεδο ασφαλείας έναντι του κινδύνου, ιδιαίτερα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης.


Ωστόσο, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του διαδικτύου και καμία μέθοδος αποθήκευσης (είτε ηλεκτρονική είτε φυσική) είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλα αυτά θα κάνουμε ότι καλύτερο για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά δε μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια και την ακεραιότητα της μετάδοσης των δεδομένων σας στα συστήματά μας. Οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η αποθήκευση καθώς και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω ενδέχεται να απαιτούν τελικά τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων ή / και την αποθήκευση σε προορισμό εκτός της χώρας διαμονής σας. Μπορούμε επίσης να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"), συμπεριλαμβανομένων χωρών που έχουν διαφορετικά πρότυπα προστασίας δεδομένων από εκείνα που ισχύουν στον ΕΟΧ.


Εάν αυτό συμβεί, τότε ειδικές εξασφαλίσεις έχουν προβλεφθεί για να διασφαλίσουν ότι η προστασία «ταξιδεύει» με τα δεδομένα. Αυτές οι εξασφαλίσεις περιλαμβάνουν τη σύναψη των προδιατυπωμένων ρητρών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ("τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες") ή την υιοθέτηση οποιουδήποτε από τα άλλα μέσα που ορίζονται στο ΓΚΠΔ  (π.χ. απόφαση επάρκειας που εκδόθηκε από την Επιτροπή).


ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ


Η HIVE δε διατηρεί τα δεδομένα σας για περισσότερο απ΄ όσο είναι απαραίτητο ή απαιτείται από το νόμο. Η περίοδος διατήρησης εξαρτάται πολύ από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα δεδομένα, τα χρησιμοποιούμε και/ή όπως απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους.


Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε τις περιόδους διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνουν:

 • Το πότε έγινε η εγγραφή σας στο HIVE και για πόσο καιρό έχετε λογαριασμό

 • Πόσο συχνά νοικιάζετε μαζί μας ή πότε ήταν η πιο πρόσφατή σας ενοικίαση

 • Εάν υπάρχουν συμβατικές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις που μας επιβάλλουν να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

 • Εάν και κατά πόσο υπάρχει νομική αξίωση σε εξέλιξη σχετικά με κάποια ενοικίαση που κάνατε μαζί μας ή συνδέεται με κάποιο άλλο τρόπο με τη σχέση σας μαζί μας

 • Ποια ήταν η προσδοκία για διατήρηση κατά τη στιγμή συλλογής των δεδομένων από εμάς


Εάν δεν απαιτούνται πλέον δεδομένα για τη συμμόρφωση με συμβατικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν η περιορισμένη περαιτέρω επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.


ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία τους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (HIVE):


 • Δικαίωμα πρόσβασης (Αρθρ. 15 του ΓΚΠΔ): το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα  προσωπικά του δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, και αν ναι, να ζητήσει πρόσβαση σε αυτά και σε πληροφορίες που διασαφηνίζουν πως τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται,

 • Δικαίωμα διόρθωσης (Αρθρ. 16 του ΓΚΠΔ): το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που τον ή την αφορούν,

 • Δικαίωμα διαγραφής (Αρθρ. 17 του ΓΚΠΔ): το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όποτε ένα από τα παρακάτω ισχύει:

 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή έτυχαν επεξεργασίας,

 2. Το υποκείμενο δεδομένων έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του  για την επεξεργασία των δεδομένων (σε περιπτώσεις όπου η χρήση βασίζεται στη συγκατάθεση) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για αυτή τη χρήση,

 3. Το υποκείμενο δεδομένων αντιτάσσεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που να δικαιολογούν την επεξεργασία αυτή

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρ. 18 του ΓΚΠΔ): το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του αν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 1. Η ακρίβεια των προσωπικών του δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβειά τους,

 2. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη και το υποκείμενο δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δε χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο δικαιωμάτων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη ενός δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου,

 4. Το υποκείμενο δεδομένων αντιτάσσεται στην επεξεργασία, εκτός εάν τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρ. 19 του ΓΚΠΔ): το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά του δεδομένα σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρ. 21 του ΓΚΠΔ): σε περιπτώσεις όπου (1) η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στο έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας, ή (2) τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή κατάρτισης προφίλ, τότε το υποκείμενο δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.


Αν επιθυμείτε να εκφράσετε προτιμήσεις αναφορικά με το είδος των επικοινωνιών που λαμβάνετε από εμάς, μπορείτε να το πράξετε ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις επικοινωνίας στο προφίλ του λογαριασμού σας.


Αν η συγκατάθεση είναι νομικά αναγκαία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο,  η ανάκληση δεν θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε δυνάμει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν την ανάκληση ή τη μεταγενέστερη επεξεργασία των ίδιων δεδομένων, βάσει άλλων νομικών βάσεων, όπως η συμμόρφωση με τη σύμβαση ή την νομική υποχρέωση στην οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπόκειται.


Τα αιτήματά σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα άσκησης των δικαιωμάτων σας. Μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πληροφορίες αναγκαίες ώστε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν απαντήσουμε στο αίτημά σας.


Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. λόγω νομικών απαιτήσεων) το αίτημά σας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε για τα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με αυτό, εντός ενός μήνα από τη στιγμή που το αίτημά σας έλαβε χώρα.  


Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σύμφωνα με την ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ HIVE» αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα ή σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας  δεδομένα.


Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ακολουθώντας τον σύνδεσμο http://www.dpa.gr.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ


Μπορεί να επιτρέψουμε στους χρήστες με λογαριασμούς σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες Τρίτων Μερών (συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναζήτησης, κοινοποίησης, και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη) να προσπεράσουν τις διαδικασίες της τυπικής εγγραφής στις Υπηρεσίες μας. Αν συνδεθείτε στις Υπηρεσίες μας μέσω μίας εξουσιοδοτημένης ιστοσελίδας τρίτου μέρους, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες σύνδεσης τρίτου μέρους ώστε να συνδεθείτε στις Υπηρεσίες μας, και μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με τις Υπηρεσίες μας στην ιστοσελίδα του Τρίτου Μέρους.

Δεν έχουμε ευθύνη για την κοινοποίηση, ανάρτηση, σχολιασμό, ή άλλο περιεχόμενο και πρακτικές συλλογής πληροφοριών σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα Τρίτου Μέρους. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τους όρους των υπηρεσιών και τις πολιτικές απορρήτου στην ιστοσελίδα του Τρίτου Μέρους πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τους και συνδεθείτε με τις Υπηρεσίες μας.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιείται περιστασιακά ώστε να ανταποκρίνεται σε αλλαγές του νόμου ή στις πρακτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στην έκδοση νέων οδηγιών από την αρμόδια εποπτική αρχή, ή στις εξελίξεις στην τεχνολογία. Θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ρητά  οποιεσδήποτε τροποποιήσεις πριν δεσμευθείτε από αυτές.


Μπορείτε να γνωρίζετε αν η Πολιτική Απορρήτου έχει τροποποιηθεί από την τελευταία φορά που την ελέγξατε επιβεβαιώνοντας την «Ημερομηνία Ισχύος» που περιλαμβάνεται στην αρχή του εγγράφου.

Σας προτρέπουμε να ελέγχετε περιστασιακά την παρούσα Πολιτική ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε περίπτωση που χάσατε την ειδοποίηση τροποποιήσεων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ HIVE

Αν έχετε τυχόν απορίες ή σχόλια αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο greece@ridehive.com πριν χρησιμοποιήσετε ή συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ιστότοπο, Υπηρεσίες ή τις λειτουργίες μας.       

 

________________________________________________________________________________


HIVE Privacy Policy


Effective Date: 28 February 2019

Last updated: 28 February 2019ABOUT US


HIVE is an urban mobility solution that enables users to locate, activate, and operate electric scooters within predetermined areas (“Services”).

Taxibeat Ltd.  operates the Hive services in Athens, with registered office at Sina 11, 10680, Athens Greece, and acts as a Data controller  (hereinafter referred to as “we”, “us”, “our” or “HIVE”).


ABOUT THIS PRIVACY POLICY


We at HIVE are strongly committed to transparency and take the protection of your privacy and personal data seriously. Therefore, this Privacy Policy explains which data we collect from you, for what purposes we may use it, how we process it, when we might disclose it, for how long we keep it, as well as the ways for you to manage your personal data and exercise your rights.


‘Personal data’, as used in this Privacy Policy, means any information relating to an identified or identifiable natural person (“personal data”, “data” or “information), as provided for in the General Data Protection Regulation – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (“GDPR”).


For the purposes set out in Article 4(7) of the GDPR, HIVE is the ´data controller´ of the personal data you share with us.


This Privacy Policy applies to the personal data collected when you:

 • Use our Services through the “HIVE” app;

 • Receive and view the email newsletters that we publish or distribute;

 • Use any other services, interactive features and communications provided, operated or made available by HIVE or our related companies.


This Privacy Policy does not apply to personal data you provide to third parties. If you choose to visit or use any third-party services or products available on or through such third-party services, please be aware that this Policy will not be applicable. We are not responsible for the privacy practices of these third-party services or any products or services on or through them.

This Privacy Policy contains the following sections:

 • Information HIVE collects;

 • How we use your personal data;

 • Legal basis for processing your personal data;

 • To whom may we disclose your data;

 • How HIVE protects your personal data;

 • Transfer of your personal data;

 • How long we keep your data;

 • Choices you have regarding the use of your personal data;

 • Third party connected services;

 • Changes to this Privacy Policy;

 • HIVE contact information.


INFORMATION HIVE COLLECTS


We collect different types of information from you when you use or interact with our app or any of our Services.


 1. Information you provide to us


The following lists the most common ways in which you voluntarily provide information to us:

 • When you register and set up an account;

 • When you manage your account;

 • When you use our App, Services or features;

 • When you submit payment information when renting a Vehicle;

 • When you sign up to receive alerts or other information via email, text or instant message from us;

 • When you provide information for your user profile;

 • When you request for customer service, support requests, or other assistance;

 • When you contact us by e-email or other means for any reason;

 • When you provide information in connection with creating a profile or group, leaving comments, posting content, sending an email or message to another user or participating in any features of the Services;

 • When you participate in promotional offers and other activities on the Services.


The types of information we collect directly from you include: name, e-mail address, telephone number, postal address, credit card, tax identification number, billing and contact information, and location information.


We also collect certain demographic data if you provide it to us, including postal code inferred from your IP address.


We may from time to time conduct a referral service to introduce people you know to our Services. If you choose to use our referral service to tell someone about our Services, we will provide you with a template message and referral code to send to your referral. We will not collect the referral’s information unless he/she signs up to use the Services with the referral code.


 1. Automatically collected information


When you use our Services, some data is also automatically collected. For example, we collect:

 • Device information about your browser, mobile device, or other device that you use to access the Services. This information may include Internet Protocol (IP) address, geolocation information, unique device identifiers, browser type, browser language, operating system, and other transactional information;

 • Analytics and usage information about your use of the Services, including GPS routes, and status of GPS chips;

 • Device information about the HIVE vehicle, including time stamps and battery status;

 • Additional “traffic data” and log files such as time of access, date of access, software crash reports, session identification number, access times, and referring and exit pages;

 • Other information regarding your use of the Services. 1. Location information


HIVE may offer features designed to help you use the Services, such as to locate vehicles available through the network, including in whole or in part based on your location. You will be asked to give consent to location-based services, normally through an opt-in screen on the Hive app. If you choose to enable location-based services, we may collect your location based on information provided by you or your mobile device, including, if available, GPS, IP address or cell tower information.


It you choose to not opt-in to location-based services, you may not have access to the features necessary to use the services.


Any marketing activities to be carried out by HIVE based on your location will require your prior consent, unless otherwise permitted by law.


 1. Information from other sources


We may receive information about you from third parties and third party web sites (e.g., Facebook, Twitter, etc.), in accordance with the policies and terms of such third-party sites. However, HIVE will not make any personal data available to any third-party advertiser or other private entity without your express consent (whenever consent is the adequate grounds for the processing of your personal data).

HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA


In general, we use personal data we collect to process your requests or transactions, to provide you with information or services you requested, to inform you about other information, events, promotions, products or services we think will be of interest to you, to facilitate your use of, and our administration and operation of the Services, and for the purpose for which the personal data were provided.


For example, we may use your personal data in the following ways:

 • To send you a welcoming email and to contact you about your use of the Services;

 • To enable your use of the Services;

 • To track the use of HIVE vehicles;

 • To upload your content as you request;

 • To permit you to update, edit, and manage your content;

 • To communicate with you about your account or transactions with us (including service related announcements) and send you information about features and enhancements on the Services;

 • To communicate with you about changes to our policies;

 • To personalize content and experiences on our Services, including providing you reports, recommendations, and feedback based on your preferences;

 • To create anonymous or aggregate information that does not identify you or your device that we can use for any purpose;

 • To optimize or improve our products, services and operations;

 • To automatically update the Services;

 • To detect, investigate, and prevent activities that may violate our policies or be illegal;

 • To perform statistical, demographic, and marketing analyses of users of the Services.


LEGAL BASIS FOR PROCESSING YOUR PERSONAL DATA


The legal basis for processing your information as set out in this Privacy Policy are as follows:

 • When we have your consent as defined by the applicable data protection law – Art. 6(1)(a) of the GDPR;

 • Where use of your information is necessary to perform our obligations under a contract with you (for example, our contract to provide our Services to you) – Art. 6(1)(b) of the GDPR;

 • Where use of your information is required to comply with the law – Art. 6(1)(c) of the GDPR;

 • Where use of your information is necessary for our legitimate interests or the legitimate interests of others (for example, to provide security for our websites, products, software, applications; operate our business and our Services; ensure safe environments for our staff and visitors: make and receive payments; comply with legal requirements and defend our legal rights; prevent fraud and to know the customer to whom we are providing Services) – Art. 6(1)(f) of the GDPR.


TO WHOM MAY WE DISCLOSE YOUR DATA


We may use and share your personal data with affiliated and non-affiliated organizations as follows:We may also disclose personal data to third parties as a result of, or in connection with, the reorganization, reincorporation, acquisition, debt financing, merger, sale of HIVE’s relevant assets or business or similar transaction, as well as in the event of an insolvency, bankruptcy, or receivership in which personal data is transferred to one or more third parties as one our business assets.


If we are involved in defending a legal claim, we may disclose information about you that is relevant to the claim to third parties as a result of, or in connection with, the associated legal proceedings.


Finally, from time to time we may share aggregate/anonymous information for a number or purposes, including analysis of the usage of the Services and interests and behavior. The sharing of such data is unrestricted.


HOW HIVE PROTECTS YOUR PERSONAL DATA

Screenshot 2019-03-12 at 15.47.18.png


HIVE has implemented reasonable and appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the risk, especially with the aim of protecting your personal data against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access.


However, no method of transmission over the Internet and no method of storage (either electronic or physical) is completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the absolute security and integrity of the transmission of your data to our systems. Any transmission is at your own risk.


TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA


The storage as well as the processing of your personal data as described above may require that your personal data are ultimately transferred to, and/or stored at, a destination outside of your country of residence. We may also transfer your personal data to countries outside the European Economic Area (“EEA”). Including to countries which have different data protection standards to those which apply in the EEA.


If this should happen, special safeguards are foreseen to ensure that the protection travels with the data. These safeguards include entering into a contract incorporating the standard data protection clauses adopted by the Commission (“standard contractual clauses”) or adopting of any of the other instruments set out in the GDPR (e.g., an adequacy decision issued by the Commission).


HOW LONG WE KEEP YOUR DATA


HIVE keeps your personal data for no longer than is reasonably necessary of required by law. How long we keep it depends very much on the purposes for which we collected and use it and/or as required to comply with applicable laws.


The criteria we use to determine data retention periods for your personal data includes:

 • When did you sign up for HIVE Services and how long you have an account;

 • How frequently you rent with us or when your most recent rental occurred;

 • Whether there are any contractual or legal obligations that require us to retain your personal data for a specific period of time;

 • Whether there is any ongoing legal claim that related to any rental you have made with us, or that is otherwise related to your relationship with us;

 • What the expectation for retention was at the time the data was collected by us.


If data are no longer required for compliance with contractual or statutory requirements, they are regularly deleted, unless their limited further processing is necessary for the purposes listed above.


CHOICES YOU HAVE REGARDING THE USE OF YOUR PERSONAL DATA


According to the applicable data protection legislation, you, as data subject, have certain rights when it comes to the processing of your personal data by the controller (HIVE):


 • Right of access (Art. 15 of the GDPR): the data subject has the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, if appropriate, access to their personal data and to information explaining how such data is being used;


 • Right to rectification (Art. 16 of the GDPR): the data subject has the right to obtain from the data controller, without undue delay, the rectification of inaccurate data concerning him or her;


 • Right to erasure (Art. 17 of the GDPR): the data subject has the right to obtain the erasure of his or her personal data from the controller without undue delay and the controller has the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following reasons applies:

 1. Personal data are no longer necessary for the purpose for which they were collected or otherwise processed;

 2. The data subject has withdrawn his or her consent for the processing of data (in cases where the use is based on consent) and there is no other basis for such use;

 3. The data subject opposes the processing of his or her personal data and there are no overriding legitimate grounds justifying this processing.


 • Right to restriction of processing (Art. 18 of the GDPR): the data subject has the right to obtain from the controller restriction of processing from the controller if one of the following situations applies:

 1. The accuracy of the personal data is challenged by the data subject, for a period that allows the controller to verify its accuracy;

 2. The processing of data is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;

 3. The controller no longer need personal data for processing purposes, but such data is required by the data subject for the establishment, exercise or defence of a right in a judicial process;

 4. The data subject opposes the processing, until the legitimate grounds of the controller prevail over those of the data subject.


 • Right to data portability (Art. 19 of the GDPR): the data subject has the right to receive the personal data concerning him or her in a structured, commonly used and machine-readable format and to transmit such data to another controller.


 • Right to object (Art. 21 of the GDPR): in cases where (1) the processing of your personal data is based on a legitimate interest of the controller, or (2) the data is processed for direct marketing purposes or profiling, the data subject may, at any time, object to processing of his or her personal data.


If you would like to express preferences with regards to the type of communications you receive from us, you may do so at any time by updating the communication preferences specified in your account profile.


If the consent is legally necessary for the processing of personal data, the data subject has the right to revoke consent at any time, although this right does not compromise the lawfulness of the processing done based on the consent previously given or the later processing of the same data, based on other legal grounds, such as compliance with the contract or the legal obligation to which the controller is subject.


Your requests shall be processed with special care so that we can ensure the efficacy of your rights. We may request you provide us with information necessary to confirm your identity before responding to your request.


You should be aware that in certain cases (e.g. due to legal requirements) your request cannot be immediately met. In any event, you will be notified of the measures taken in this regard, within one month from the moment the request was made.


Please get in touch with us as set out in the ‘HIVE CONTACT INFORMATION’ section below if you would like to exercise any of these rights or in case you should have any concerns about how we process your personal data.


You also have the right to submit a complaint to the Hellenic Data Protection Authority www.dpa.gr

THIRD PARTY CONNECTED SERVICES


We may permit users with accounts on certain Third Party Sites (including social networking, search, sharing, and other services delivered by third parties) to bypass standard registration processes on our Services. If you connect to our Services through an authorized third party site, you may be able to use your third-party login information to log into our Services, and you may be able to publish your comments and any other activity on our Services to the Third Party web site.


We are not responsible for the sharing, posting, commenting, or other content and information-gathering practices on any third-party web site. Please review the Third Party’s site terms of service and privacy policies carefully before using their services and connecting to our Services.


CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY


This Privacy Policy may be amended occasionally to reflect changes in the law or in our data processing practices, the issuance of new guidelines from the local data protection authority, or advances in technology. We will give you appropriate notice of any changes to this Policy and will provide you the opportunity to explicitly assent to any changes prior to being subject to the same.


You can know if the Privacy Policy has changed since the last time you reviewed it by checking the “Effective Date” included at the beginning of the document.


We encourage you to periodically review this Policy to stay informed about how we collect, use and disclose your Personal Data, in case you missed our notice of changes to this Privacy Policy.

HIVE CONTACT INFORMATION


If you have any questions or comments about this Privacy Policy, please contact us by email at greece@ridehive.com before using or continuing to use any of our Services.